Skočit na obsah

Vietcong 2

E-shop

Anketa

Odkazy

  • Vietcong 2 - Scorpions.cz
  • Vietcong 2 || fansite

Přispějte

Statistika

  • TOPlist

Charaktery

Americk postavy

Kapitn Daniel Boone

Daniel Boone je 32let kapitn US ARMY, narozen v Lexingtonu ve stt Kentucky. Vystudoval Westpoint a slouil v Zpadnm Berln. Prvn slubu ve Vietnamu absolvoval v roce 1964 jako len specilnch jednotek, kter cviily Montagnardy ( domorod kmeny z centrln vysoiny, perzekuovan komunisty ) a provdly sabote v Kambodi a Laosu.

Kdy byl bhem prvnho turnusu dvakrt zrann, oblbil si Boone Vietnam a dobrovoln se pihlsil na druh. Vrtil se jako poradce MACV, kter se sna nauit mue z jihovietnamsk 1. pchotn divize zklady partyznskho boje, kter se nauil u Zelench baret. Boonv charismatick klid a bojov zkuenosti mu zaruily respekt u ostatnch vojk a mui z jeho jihovietnamsk jednotky jsou ochotn jit za nm kamkoliv.

Postavy Postavy

Reportr Jimmy Davis

estadvacetilet Jimmy Davis pracuje coby novin pro velkou americkou tiskovou agenturu. Sm podal o peloen do Vietnamu a dostal za kol vytvoit report o americkch a australskch vojenskch poradcch v jinm Vietnamu. Jimmy je mlad nadenec kter sn o Pulitzerov cen.Je pipraven riskovat zdrav sv i svho kameramana, aby natoil co nejlep zbry.

Postavy

Plukovnk Lewis

Plukovnk Lewis je 54let vetern severoafrickch a evropskch boj druh svtov vlky a proel i Korejskou vlkou. I kdy byl na zatku vlky vojnem, kapitulaci Nmecka oslavil coby velitel ety. V Koreji ji velel cel rot a pot zadal o peloen do Vietnamu. Nyn zde slou ji druh turnus, na jeho konci plnuje odejt di dchodu a zstat v zloze. Pro jeho mue je est slouit pod tak zkuenm a renomovanm velitelem. Plukovnk Lewis m mezi svmi vojky velkou autoritu a nkdy je z legrace oznaovn jako ,,vetern ze star koly.

Postavy

Serant Robert "Stone" Jackson

Serant Robert "Stone" Jackson se narodil ped 32lety v New Orleans ve stt Luisiana. Jeho otec byl kuchaem na bitevn lodi West Virginia bhem toku na Pearl Barbor. Stone byl pvodn povoln do Vietnamu v roce 1964 a slouil jako kulometk v jednotce 173. paradesantn brigdy. Byl nkolikrt zrann a vyznamenn za statenost, a se rozhodl zstat v armd a absolvovat podstojnick kurz. V polovin roku 1967 se Stone vrtil do Vietnamu tentokrt v MACV v Hue. Stone zskal svou ,,kamennou pezdvku dky svm pednostem sla, klid a spolehlivost. Bez problm tak zvld svj M-60.

Postavy

Poruk Thomas "Tommy" Lawson

Dvacetilet poruk Thomas "Tommy" Lawson je komunikan expert. Specializuje se na vyslaky a byl zodpovdn za vechny technick aspekty komunikace mezi jednotkami v boji a tbem MACV, stejn jako za vcvik jihovietnamskch radist. Tommy dosud nikdy nebyl v boji a kdyby nezaala Tetsk ofenzva, asi by se do boje nikdy nepodval.

Postavy Postavy

Kapitn Randolph Rigley

Kapitn Randolph Rigley je 35let kapitn USMC z Jacksonu ve stt Mississippi. Jeho pedci bojovali proti Unii pod velenm generla Leeho. Profesionln vojk, kter vstoupil do armdy ihned po stedn kole, si o sob mysl, e bojuje podle nejlepch tradic nmon pchoty. I kdy meme bt jeho pstup efektivn, asto m za nsledek velk ztrty v jednotkch, kter pod nj spadaj. I pes to ho maj jeho vojci rdi a respektuj jeho zkuenosti.

Postavy


Vietnamsk postavy

Serant Mai Van Minh

Mai Van Minh je 22let serant Vietcongu. Narodil se v mal vesnici Ap Tuong. Chodil do misionsk koly, kde se nauil st a pst francouzsky. Do Vietkongu byl odveden v roce 1966 a jeho jazykov schopnosti vzbudily zjem velitel. Byl vysln na Sever, aby proel taktickm, zbrojnm a enijnm vcvikem. Po ukonen vcviku byl pidlen k enijn jednotce Vietkongu (Juan Doi Chu Luc) kde dostal vlastn pchotn drustvo. Coby vetern poetnch stetnut s jihovietnamskmi vojky je sebevdom, staten a v jak sob, tak svm mum, pro kter pedstavuje nejvy autoritu.

Postavy

Kulometk Tran Bai Dong

Tran byl Minkv ptel ji od dtstv a nsledoval ho do Vietcongu. Tran a Minh spolen proli vycvikem v severnm Vietnamu a pro Trana je est slouit v Minhov jednotce jako kulometk.

Postavy Postavy Postavy

enista Pham Van Hao

Tiadvacetilet Pham se narodil v Saigonu, kde pracoval jako taxik. Jeho otec byl zakldajcm lenem Vietnamsk dlnick strany a bojoval coby partyzn proti Japoncm a pozdji i proti Francouzm. Jako absolvent enijnho vcviku v severnm Vietnamu se Pham ped pevelenm do Minkova drustva specializoval na vbuniny a pasti.

Postavy Postavy

Medic Nguyen Ohav Chi

Po skonen lekaskho kurzu v severnm Vietnamu byl devatenctilet Nguyen pevelen do Minkovy jednotky. Je to klidn chlapec, kter nem rd zabjen a svoji ptomnost ve vlce omlouv jedin tm, e se ji sna zkrtit. Nauil se st a pst v crkevn kole. Zajm se o klasickou a evropskou a starobylou nskou literaturu. Rovn se zajm o historii a v, e komunismus zvtz. Proto tak bojuje na stran Vietcongu.

Postavy Postavy Postavy

© 2005 - 2015
Valid XHTML 1.0 Strict! | CSS code by PVD, design by Esche
Veškerý obsah webu zde zveřejněný je chráněn autorským zákonem a jeho kompletní,
ale i částečné přejímání bez souhlasu šéfredaktora je výslovně zakázáno!