Skočit na obsah

Vietcong 2

E-shop

Anketa

Odkazy

  • Vietcong 2 - Scorpions.cz
  • Vietcong 2 || fansite

Přispějte

Statistika

  • TOPlist

Konzolov pkazy

Jedna z mla vc, kter na naem webu chybly, byly do tto chvle pkazy do konzole. Te je ve napraveno a konzolov pkazy tady mte v pln krse. Ve he je zadvejte do konzole kter se spout pomoc klvesy ~ a ta se bn nachz nad tlatkem TAB. Znaky <> se do konzole nep a slou zde jen pro pehlednost.

Pkazy administrtora serveru

admin.start - pkaz vm dv admin prva

ban.clear - odbanuje zvolenho hre

ban.clearall - ru vechny bany

ban.list -zobraz vechny zabanovan hre

cln.list - zobraz vpis vech klient na serveru ( ID klienta, jmno a IP adresu)

Pkazy debug modu

dbg.ping - zobraz v reln ping na serveru

dbg.pingclns - stejn jako u pedchozho pkazu jen zobra ping vech hr

dbg.showfps - zobraz vae aktuln FPS

Pkazy pro prci s mapami

list.mapset -zobraz aktuln anstaven mapy

list.srvset -zobraz aktuln nastaven serveru

mrot.changemap - zmn aktuln mapu a mod na poadovanou mapu a mod (pokud nesjte administrtor serveru vyvol pkaz hlasovn)

mrot.listavailable - zobrazuje seznam map dostupnch na serveru

mrot.next - mn mapu na dal v poad (pokud je na serveru nastavena jen jedna mapa probhne restart tto mapy)

mrot.restartmap - Restartuje aktuln mapu

mrot.restartround - restartuje kolo (restart mapy bez znovunatn mapy)

mut.list - zobraz vpis aktivnch muttor (as nletu, ern obrazovka spectatora ...)

Nastaven ovldn, efekt a kvality grafickho zobrazen

opt.ctrl.mousesens <0-100> - mn citlivost myi na poadovanou hodnotu

opt.gen.aimswitch <0-1> - pepna men - hodnota 0 znamen, e muste pro men stle dret prav tl. myi, hodnota 1 znamen, e pro men sta tlatko jednou zmknout a pro vypnut men jej zmknout znovu

opt.gen.crosshaircolor <0-4> - nastavuzje barvu zamovae (0=bl, 1=lut, 2=zelen, 3=erven, 4=modr)

opt.gen.explwhistle <0-1> - zapn nebo vypn pskan v uch

opt.gen.gore <0-1> - zapn nebo vypn efekty krve

opt.gen.mpcnskills <0-2> - zobrazuje zprvy o zabit na monitor (0=vechny zabit, 1=vae zabit, 2=Nic)

opt.gen.mphudchat <0-1> - zobrazovn chatu na display

opt.gen.mphudcheating <0-1> -zobrazuje zprvy o cheaterech

opt.gen.mphudjoin <0-1> -zobrazovn systmovch hlek na obzarovce (pipojen do hry, zmna strany, ukraden vlajky ... )

opt.gen.mphudpickups <0-1> - zobrazuje zprvy o sebrn pedmtu

opt.gfx.characterdetails <0-1.0> - kvalita textur lid(default=0.8)

opt.gfx.effects <0-1.0> - nastavuje kvalitu grafickch detail(default=0.8)

opt.gfx.flyshells <0-1.0> - nastavuje poet zobrazench vystlench nbojnic(default=0.8)

opt.gfx.gamma <0-1.0> - nastavuje svtlost obrazu (default=0.5)

opt.gfx.ragdoll <0-3> - nastavuje fyziku objekt (0=no rag doll, 1=minimum rag doll, 2=average rag doll, 3=maximum rag doll)

opt.gfx.shotlight <0-1> - zapn svteln efekt selby

opt.gfx.texcharactershigh <0-1> - zapn vysok detaily textur oblieje

opt.gfx.texequipmenthigh <0-1> - zapn yvsok detaily textur vybaven

opt.gfx.texlightmapshigh <0-1> - zapn stny

opt.gfx.texmachineshigh <0-1> - vysok detaily textur vozidel

opt.gfx.texscenehigh <0-1> - vysok rozlien tesxtur prosted

opt.gfx.texweaponshigh <0-1> - vysok rozlien textur zbran

Tresty hrm (bez admin prv zahj hlasovn)

pl.ban - zabanuje hre

pl.kick - vykopne hre

pl.list -zobraz ID a hodnost hr

Nastaven serveru (pouze pro administrtory)

srv.adminpassword -mn heslo administrtora

srv.autobalance <0-5> nastavuje vyrovnvn tm(0=vypnuto, 2-5 maximln rozdl mezi tmy)

srv.banteamkill - nastavuje ban za teamkill

srv.blindspectator <0-1> - nastavuje balckdeath (ern obrazovka po smrti a za spectatora)

srv.chatdead <0-1> - zakazuje i povoluje chat mezi spectatory (a mrtvmi hri) a ivmii hri

srv.chatspectator <0-1> - zobrazovn chatu spectator kadmu hri

srv.cpufriendly <0-1> - jen pro vyhrazen servery - nastavuje FPS limit pro sniovn zte procesoru serveru

srv.hbautoupdate <0-1> - vypne nebo zapne update HradBy

srv.hbuploadlimit <2-64> - limit stahovn hradby v kB/sec (default=8)

srv.hradba -zobraz status hradby

srv.ip - zobraz IP adresu serveru

srv.kickhighping -nastav PING limit pro vykopnut

srv.kickidle - nastaven asu pro vykopnut za neaktivitu (0=vypnuto, 3-15 max. as)

srv.kickteamkill - nastavuje poet teamkill potebnch pro vykopnut (default=3)

srv.maxclns - nastav amx. poet hr na serveru

srv.msgofday - zmn uvtac zprvu

srv.mwplimit <1-99> - nastavuje limit pevnch kulomet (default=6)

srv.name - zobraz jmno serveru

srv.password - zmna hesla pro pipjen na server

srv.respinvulner - nastav nesmrtelnost pe respawnu (minimum=3, maximum=10, default=3)

srv.rpg - zobraz status RPG (postupn otevrn td)

srv.rpg.filename - zobraz jmno pro ukldn souboru s RPG statistikami (default is \CFG\default.rpg)

srv.vietnammode <0-1> - zapn Vietnam mod

srv.voting.banplayer <0-1> - zapn BANvote

srv.voting.changemap <0-1> -Zapn MAPvote

srv.voting.clninterval - interval mezi jednotlivmi hlasovnmi

srv.voting.kickplayer <0-1> - zapn KICKvote

srv.voting.nextmap <0-1> - zapn nebo vypn hlasovn o pechodu na dal mapu

srv.voting.restartmap <0-1> - zapn RESTARTvote

user.chattoconsole <0-1> -zapn zapisovn chatu do konzole

user.suicide - spchat sebevradu :D

CTF pkazy

ctf.endrule.time - nastav ukonovac as mapy(0=time end rule disabled)

ctf.endrule.teamscore - zapn ukonovac poet vlajek(0=score end rule disabled)

ctf.droppedflaglimit - definuje as pro navrcen vlajky

ctf.respawn.objects - definuje respawn time objektl (0=disabled respawn)

ctf.respawn.vehicles - definuje respaen vozidel (0=disabled respawn)

DM pkazy

dm.endrule.score - definuje poet frag ukonujc hru (0=score end rule disabled)

dm.endrule.time - definuje dlku kola (0=time end rule disabled)

dm.respawn.objects - respawn time objekt (0=disabled respawn)

dm.respawn.vehicles - respawn time vozidel(0=disabled respawn)

TDM pkazy

tdm.endrule.time -Define the length of time this round will last (0=time end rule disabled)

tdm.endrule.teamscore - definuje poet frag potebn pro vtzstv tmu (0=score end rule disabled)

tdm.respawn.objects - respawn time objekt (0=disabled respawn)

tdm.respawn.vehicles - respawn time vozidel(0=disabled respawn)

ASSAULT pkazy

assault.endrule.time - nastavuje ukonovac as hry

assault.endrule.teamscore - definuje skore potebn pro vtzstv tmu

assault.reinforcement - respaen time osob (Fast respawn, 10s, 30s, 1 minute, Team respawn)

assault.round.time - definuje as kola.

assault.respawn.objects - respawn time objekt

assault.respawn.vehicles - respawn time vozidle

COOP pkazy

coop.endrule.time - ukonovac as kola

coop.reinforcement - respawn time osob

coop.difficulty <0-2> - obtnost

© 2005 - 2015
Valid XHTML 1.0 Strict! | CSS code by PVD, design by Esche
Veškerý obsah webu zde zveřejněný je chráněn autorským zákonem a jeho kompletní,
ale i částečné přejímání bez souhlasu šéfredaktora je výslovně zakázáno!