Skočit na obsah

Vietcong 2

E-shop

Anketa

Odkazy

  • Vietcong 2 - Scorpions.cz
  • Vietcong 2 || fansite

Přispějte

Statistika

  • TOPlist

Nvod US kampa

Ji od samho ohlen Vietcongu 2 se o singleplayeru vedly shodlouh diskuze. Diskutovala se dlka, diskutoval se pbh a cel se to porovnvalo s jednikou. Nejvce e se udlalo kolem dlky kampan, kter nebyla nejdel ani u jedniky a hlavnm diskutovanm tmatem byla monost hrt za druhou stranu, tedy za Vietcong. Ono se toti o monost hrt za ob strany vlenho konfliktu v kampanch FPS moc asto nezakopne. Dokonce si te ani nedoku vybavit, jestli to vbec njak jin hra mla.

1. BORDEL

No, ekl bych, e nzev thle mise pmo vnucuje onu doporuenou vkovou hranici pro hran, jej vrchol se dotk (a nejen to dokonce se j i pevn dr) magick slice 18+. A pokud jste byli u jedniky pekvapen sprosrnami, tak dvojku budete hrt s pusou dokon.

Ale k nvodu. V bordelu Rainbow House se ocitnete vedle vietnamsk prostitutky Lucy. Jej pardon. Opomnl jsem vynikajc intro odehrvajc se v pralese (heh, a cel zbytek US kampan se odehrv ve mst - zajmav). Po intru nsleduje in-game animaka, ve kter se dozvte, e vs vol plukovnk Lewis. Co se d dlat, jednou jste vojk, tak se zvednete a jdete. Pokud vynechme nkolik pokoj, kter jdou otevt (najdete tam jednoho ptele a jednoho vojka se zavacmi potemi), seli jste po dvou schoditch dol do baru. V baru je mnoho lid, kte vm maj co ct, a tak si s nimi pokecejte. A pozor! Pokecat si mete i se starm znmm Hawkinsem. Je na tom dost blb, m za sebou toti onu posledn st kampan VC1. Nalevo od Hawkinse u je vchod / vchod a po oteven dve si mete shldnout dal animaku.

Obrzek

2. TB MACV

Zanme tam, kde jsme skonili, tj. v animaci, pi kter jedete dpem ke tbu MACV, oblastnmu velitelstv protikomunistickch sil. Po vystoupen si zase mte monost pokecat s nkolika dalmi lidmi. A to jak venku (tam nap. najdete kolegu, kulometka Stonea), tak uvnit (nap. dal kolega, enista Dutch). Po pjezdu si jet vimnte, odkud odlt helikoptra. Vybhnte zase po dvou schoditch a u uvidte str plukovnka Lewise. V jeho kanceli vm sdl, e piletl reportr, kter bude natet oslavy Tetu, a vy s nm mte jt na oslavu ke starostovi. Vyzvednte ho z heliportu, odkud vyltal Huey a opt shldnte animaci (kameramanovi je troiku nevolno z letu).

Obrzek     Obrzek     Obrzek     Obrzek

3. OSLAVA TETU

Nebudu se moc rozepisovat. Vyjdte nahoru po schodech. Dole i nahoe si mete vyzpovdat nkolik lid, mezi nimi i kapitna Rosenfielda, vyslechnete si jejich proslovy a pak se zeptte Lewise, zdali by jste mohli jt nahoru, aby si reportr udlal nkolik foteek msta Hue. Po dalch schodech vylapejte do dalho patra radnice a najdete tam otevenou kancel. ek vs dal animace, pi kter konen zanou boje. Bohuel pro vs nedopadnou moc astn. Schytte to tlakovou vlnou z RPG a chvli lete v bezvdom

Obrzek     Obrzek

4. TETSK OFENZVA

Proberete se opt ve stejn kancel, kde jste minule skonili. Pokecte s novinem a zatm bez zbran se vydte na nebezpenou cestu pes leen.. Kousek dle, u na chodb, najdete na zemi starou dobrou M1911 a taky se dokte prvnho kontaktu. V archivu na vs ek neptel, v dalch mstnostech pak nkolik dalch. Jakmile dojdete k mstnosti, kde le mrtv starosta, mrknte se na stl, najdete tam toti medikity. Prostlejte se dol ke hlavnmu vchodu. Tamtudy to ale ven nejde je tam moc nahutno. Napravo od hlavnho schodit je mal chodbika, jedny dvee jsou oteven a vedou dozadu za budovu. Po schodech sebhnte dol, znite jednoho nebo dva rkosnky a vydejte se autem ke tbu MACV. Zatmco novin Davis bude dit, vy muste kropit neptele kolem.

5. OBRANA TBU MACV

Davis trochu nezvldl zen a nasypal vs pes ztaras. Auto u je nepouiteln a tak muste postupovat pomoc kryt vped. Od auta nalevo je phodn msteko, take tam pomoc myi a klvesy c (zmknte C a my klepnte na msto, kam chcete chlapky poslat). A tam dorazte i vy, tak doporuuji dvakrt rychle za sebou zmknout C a pak dosprintovat (CAPS LOCK) a do tbu MACV (pokud mte zapnut HUD, je to, to erven koleko to u ale asi chpete). Zapadnte za zdi a likvidujte pichzejc Vietnamce. Pokud vs hodn postel, mete u si zavolat medika Cobbera, pokud vypltvte nboje, tak si mete pivolat enistu Dutche. Dutch vm taky d dobrou zbra experimentln M16 s grantometem. Dvejte si pozor na vchod k mstu, kde pvodn stl helipad. Je tam toti kus poruenho ztarasu a kongov se tam samozejm sna prorazit. Me se vm stt e vm sejmou kulometka co brn vchod. Jakmile se to stane (stt se to ale nemus zle, jak jste dob), chopte se M60ky a sypte to do komunist, jak jen vm to teplota kulometu dovol. To by ale bylo moc jednoduch a tak vm Cobber oznm, e kousek od vs je obkleno nkolik marik. Vy se jim samozejm vydte na pomoc. Poskytnte jim kryc palbu, aby mohli pebhnout a dal kol mte za sebou. Vietnamsk ofenzva je ale silnj a donut vs sthnout se do tbu. V zadn sti u je obrana taky proraena. Troku tam tedy pomozte kulometku Stoneovi a zapadnte k budov. Rozprate tch nkolik pchozch komunist a vychutnejte si video, kter vm zajist klidnou noc na tbu MACV.

Obrzek

Poznmka: Nsledujc mise u jsou v podstat jen o itn dom, ulic a rznch prostor od neptel. Zkladn pravidla jsou jednoduch: jakmile mte negativn neptelsk kontakt, projdte veker mon msta a zkout. Najdete tam toti njak ty zajmav zbran, lkrnika a podobn. Vtinou nen nikde mon zabloudit, a proto budu cestu popisovat pouze tam, kde je vce monost, nebo tam, kde nen dal postup pln patrn, teba dky nepehledn situaci.

6. ULICE POBL͎ MOSTU

Zante na ulici. Po pr vteinkch, kdy bude Tommy mluvit s velitelstvm, ped vmi pebhne skupinka neptel. Protoe je to Tommyho prvn akce, vrhne se bezhlav do akce a dopadne to tak, e ho postel nedaleko schovan sniper. Natst se netref pln, jen Tomyho zran. Dky sniprovi te muste ekat na Rigleyho a tank, kter vm proist cestu. Samozejm muste tanku taky pomoci. Osvdilo se mi jt bu za tankem nebo se pesunovat po lev stran ulice. A se spn prostlte pes komunisty schovvajc se v postrannch ulikch a na balkonech k barikd, pes kterou se tank nedostane, pole vs Rigley vyistit domy. Nejlep zpsob tzv. Close Combat boje je ve Vietcongu 2 rychl pebhn z mstnosti do mstnosti. Rychlm nabhnutm se nesta slab AI protivnk vzpamatovat a mte lep monost je zlikvidovat. Dvejte si jen pozor na schodit vtinou tam nen jen jeden neptel. Dal ekaj v zloze na patrech nebo mezipatrech. Pokud se vm nebude dait, mrknte na nkter z vide, kter jsou na naich strnkch. Mise kon na takovm malm plcku mezi domy. Rdiem k vm dojde zprva, kter vm ekne, e v nedalekm pstaviti je opt obklena skupina marik a vy jim opt muste pispchat na pomoc.

7. POSLEDN MOST V HUE

Po animaci se opt ocitnete v dom. Vyistte doln mstnosti a pesute se po schoditi nahoru. Opatrn, abyste si nezastelili Dutche! Dost nebezpen toti vykopne dvee v domnn e to byl VC jsem ho poprv zkropil jednou dvkou MISSION FAILED. Z oken nahoe budete mt skvl vhled na pstav, take pokropte, co se d. A se to dole tolik nebude hemit luky, hupsnte do dve vlevo. Pozor! Tady jsou ony popisovan schody! Dva neptel vm vlezou do rny, ale tet se schovv za zbradlm nad va hlavou. Jedna stela do hlavy ukon jeho bdn ivot a mete si vychutnat jeho krsn pd pes zbradl. Te nastv jeden kurizn moment. Na balknu, ke ktermu vs dovedou ty schody, se nachz krom asi 3-5 neptel taky jeden komou s RPG. Snate se vystelit dve ne on! Seberte si jeho raketomet, ale zatm si v ruce stle nechejte samopal. Na schodech a pod schody v mal mstnosti se toti ukempilo nkolik mlo Severovietnamc. Dobe men grant, ale taky niemu neukod. Mezitm doraz komunistick nmonictvo. Vemte RPG a jednou ranou z okna na konci schodit skoncujte s kulometnm lunem. Dvemi napravo od schod se u dostanete ven. Vystlte pravou pstavn halu (bacha na uvznn mariky), osvobodte mariky (jeden bohuel, teda pro vs sp natst, padl a tak si mete vzt jeho M16), odrazte tok z druh haly, vyistte druhou halu a dostanete se opt k takovmu plcku mezi budovami. Tentokrt je ale mal a se spoustou vietnamc. Zlikvidujte kulometky v oknech a postupujte za serantem, kterho jste zachrnili. Dostanete se pod ostrou palbu. Frontln tok na most bez podpory by tedy byl sebevrada, a tak vm nezbv nic ne sledovat seranta a ke kanalizaci, vlzt do n a infiltrovat strnici pobl mostu. V kanlu jsou dva hldai. A opt prosm o pozornost! Vybrat si mete ze dvou cest: vylezete pod bunkrem (drou za strci na konci kanlu) a budete strnici infiltrovat seshora anebo se vydte do odboky vpravo, po ebku nahoru do mal mstnosti. Tady mte monost pebt, pokud mte obvaz a mlo zdrav trochu se obvzat a duevn se pipravit na masakr.Pokud jste u jednou utrpli t잚 jmu na zdrav (vyjma prvn obtnosti) budete se probjet dost dlouho. Obzvl᚝ hrajete-li VC2 poprv. No, nebudu vm popisovat, kde jsou neptel. To ostatn zjistte hned, co do vs zanou plit. Jen dodm, e je nejlep se po schodech dostat a nahoru. Mimo budovu je tak pr kong. A bude relativn klid, vrt se za vmi vae jednotka. Budete muset zdrovat komunisty na most, tak si od enisty vemte munici a nechte se polit. Na pomoc vm pijede pancovan kavalrie a s jej pomoc most dobudete. Bohuel, vae snaha byla dost marn uvidte sami.

8. ZACHRATE KAPITNA SOATA

Opt se projedete v aut tentokrt v dpu. Vaim kolem je zchrana kapitna Soata, kter toho v a moc o severovietnamcch. Uvzl nkde ve svm dom, kter je nedaleko radnice (tam u jste byli vzpomete na oslavu). Mte to tst, e sniper, kter se usdlil na balkn radnice, si za cl nevybere vs, ale vaeho idie. V stelec je z toho dost vyden a bez rozmyslu pebhne cestu. Dal sniprova ob. Pokejte, n vai ptel hod dmovnici, pesute se k nim a nsledn do postrann uliky. Z uliky se pak vydte do zadnch zahrad. Prvn kontakt je dost nevinn vietnamec s bednkou. Mete ho stelit, ale tak nemuste. Radi ho stelte, protoe i kdy se tv, e se vzd, jakmile ho pustte, prskne vs kolegm a ti se na vs piprav. Pedpokldejme, e je po nm a vy mte monost momentu pekvapen. Vstupte do takovho sklepa, ped prvnmi schody se dejte doprava a posledn dvee nalevo budou ty, kter vs budou zajmat. Za nimi je jeden nic netuc radista a jeho strce. Jeden zsobnk na n bohat posta. Pebijte. ekaj vs toti zlohy. Zbavte se jich a po schodech vykloptejte nahoru. Te si zasprintujme, protoe sniper nikdy nesp. Tsn ped vs za bednu nabhne jeden Kong. Doporuuji n. Pak vs ekaj jet dva a pr kulometk jeden na balkn ped vmi a jeden za malou zd. Na zvolen obtnosti zvis dal poet neptel. Hopnte pes ze a dejte se ulikou doleva. Pebhnte k brance, doplite se k zadnmu vchodu radnice a hur na dal bhan po schodech. Mte na vbr ze dvou schodi a dvou postup. Vedlej schodit nalevo, hlavn schodit uprosted, tich postup s pistol S&W 39 nebo hlun s Coltem Commando nebo jinou zbran, kterou sebe zrovna mte. Pro tich postup je lep vedlej schodit. Dostanete se tak sniprovi pmo do zad ani by to tuil. To, ale jen za podmnky, e nikdo nevystel z hlun zbran a nikdo nezaki. V hlunm ppad se ke sniprovi dostanete zboku. Jo a pozor na jednoho kancelskho Konga. Jakmile otevete dvee je u na vs pipraven a stl. Pokud jste zabili sniper, d se pedpokldat, e v radnici u nikdo nezbyl. Zbavte se kulomet pod vmi a vrate se k jednotce. Pi cest radnic vs jet nejeden Kong, to se nebojte. Po zdoln vech tch schod se sejdte s Cobberem, Dutchem a dalmi a vydejte se levou cestou kolem radnice na zchranu Soata. Situace se opt komplikuje. K Soatovu domu pijd nkolik aut. Zbavte se jejich posdek, pozor na nkolik komunist v dom a na plnm konci u najdete Soata v pln krse a s brokovnic v ruce.

9. DOBVN MSTA

vodn video vs jemn obeznm se situac. Kousek od vs dr skupinka marik pozici na konci jedn ulice a neustle na n dorej kongov. Vaim kolem bude je trochu zdret. Muste je dret na uzd dokud nepijede vae obrnn kavalrie tank Ontos. Mezitm kropte komunisty na balknech. K tomu mete pout teba M-60 na lev stran ulice. Po pr chvlch se na balkn objev Kong s RPGkem ( kde jen u jsme to RPG zmiovali ;-) ) tak se ho snate zabt dv ne vm zni vaeho obrnnho ptele, kter odnkud zezadu pijd. Jakmile doraz a k va pozici, zbav vs problm s balkny. Njak zbytky VC na vs sice vybafnou, ale u to nebude nic, co byste nezvldli svou odstelovakou M-14kou. Pozici jsme tedy udreli a je as se pustit dl. Osedlejte Ontose, zkropte auta pijdjc bu zprava nebo zleva (pokud budou mimo dosah kulometu nevad bezzkluzov kanny Ontose se o to postaraj). Tank se za chvilku sm od sebe rozjede. Zleva se na vs zanou hrnout dal kongov, tak je postlejte, vystupte, zbavte se M-14kou luk na balkonech, opt sednte na tank a kropte pro zmnu pravou stranu. Po dalm Ontosov pesunu si dejte od stacionrnch kulomet pauzu a radi sesednte. Skote za pekky na lev stran ulice. Dal skupinka severnch vietnamc vm z budovy vbhne do zad, tak pozor na n. Tihle VC ale slouili pouze k oklamn va jednotky. Hlavn past se toti teprve zan pipravovat z adu se na vs ze vech stran zanou hrnout kongov. Nen to ale nic, co by zpravodajci nezvldli, a tak je za chvli po nich. Jene jak se k, ert [ti Severovietnamec] nikdy nesp a polou na v tank sabotra. Nezkuen Tommy ho nahls jako zbha Vietcongu, ale vy vte, e luk bc rychle k americkmu tanku znamen velk vbuch. Ano, i ve Vietnamu u existovali sebevraedn atenttnci. Pokud jste jej stihli prostlet dv, ne se dostal k Ontosovi, mte splnn jeden z kol. Te u zbv jen vyistit vnitek adu. Pamatujte, co jsem kal o boji v mstnostech, obzvl᚝ vzpomete schody. Dodm, e nejlep je vdy jt vude, kde je to mon. Vtinou se v zapadlch mstnostech skrv nco zajmavho teba zatm vm neznm (chpejte jako zatm nenalezen) zbra. Po spnm vyitn si vyslechnte takov brfink na dal misi, kter vm pod velitel stojc ped hlavnmi dvemi budovy, ve kter jste.

10. KATEDRLA

Za kol jste tedy dostali osvobozen civilist ze spr Vietcongu. Zante na hbitov a nen mon se ztratit postupujte pod za ervenou znakou. Prvn kontakt. Vietcongov schovvaj zbran do hrobek. Vbec se neobtujte pistol s tlumiem, napalte do nich pr kousk olova z automatu a jdte dl. ek vs nkolik neptel, dva statick kulomety z oken, stlejc komunisti a takov men bludit (super okamik hry honte se s komoui mezi ivmi ploty a k tomu vm hraje vc ne phodn hudba). Pokud se tmhle spn probijete, dostanete se na vt prostranstv. Jednotku nechte nkde za vaimi zdy a vydejte se smrem ke schod ped vmi. Pijede auto s kulometem a pr kongy. Zalehnte za schody, nechte auto projet, zkoste kulomet na jeho zdi a zbytek nechte Cobberovi, Stoneovi a Dutchovi. Pokraujte brnou, pobl kter auto zastavilo. Dojdte ke vchodu do kostela. A se k nmu budete pibliovat, uslyte hlasy. Take: mte ped sebou troje dvee. Postavte se do prostednch, rozkopnte je a jednou dobe menou stelou do hlavy se zbavte conga mezi kostelnmi lavicemi. Nechejte jednotku dole a sami se vydejte nahoru k mstu, kde v kadm slunm kesanskm kostele bvaj varhany. Pro ateisty nebo ty co jet nehrli Mafii nebo Hitmana: peliv prozkoumejte ze hned napravo u vchodu. Najdete tam dru, v n schody a po schodech se u vydejte nahoru. Zbavte se dvou lutch, zavolejte si k sob jednotku a koste, co to d. A bude klid, vydejte se k olti, zbavte se kong na schdcch, pebhnte do dal st katedrly a shldnte animaci, ve kter Vietcong popravuje civilisty.

Tak te ty svin kongsk troiku polechtejte olovem. Rozhodn si to zaslou. Pokraujte dl otevenmi dvemi, a uvidte statick kulomet chopte se ho a zadrte pichzejc posily. Opt pokraujte rovnou za ervenm kolekem. A zase jeden severovietnamec s RPG. Byl to ale asi zatenk, protoe jakmile vs spatil, zmkl od strachu spou a rozmetal se, spolen s kusem katedrly, jednou ranou z RPG . I mistr tesa se holt nkdy utne :D. Tudy se tedy dl ned. Zatmco se vae jednotka bude snait otevt dvee, muste spolu s Cobberem vydat do temnho sklepa. Tady se d vejt jen do dvou mst sklad brambor a sklad vna. Ze skladu brambor u nen jinho vchodu, take se puste na vinice. Zpvajcch hlas si nevmejte jsou to opil Vietnamci, kte tady prv ukonili vlku s Ameriany. Pokud nejste naprost bestie, urit ty nevinn due nezastelte. Jen jim pro jistotu seberte na stole lecho korpina - vynikajc eskoslovensk samopal. Vyjdte ze sklepa, tam se setkte s jednotkou, nkolika dalmi vojky a ano, s tm reportrem, ktermu jste zachrnili zadek. Troku s nm pokecejte a vydejte se za jednm civilistou, kter v, e nedaleko vzn jeden Vietcong (pozor, ne jen tak njak Vietcong, ale soudruh Minh) fare. A pozor! Tady probh velk djov zvrat. Po shldnut videa doporuuji pepnout si na kampa za Vietcong, kter po tto misi nsleduje djov (je tvoena formou denku far te Minhovy zpisky z jeho boj proti imperialistickmu nepteli a vy si to vyprvn odehrajete) neboli lpe eeno pbhov.

10. KANL

Tohle je zejm nejlep mise z celho VC2. Zante ve lunu zvanm PBR. Je to ndhern mainka s jednou M60 na zdi a dvojitm M2 .50 cal. na pdi. Ten jste osedlali vy nite tedy ve neptelsk, co se objev ped vmi. A taky nite sudy, kter se vznej na hladin. Jsou toti vbun a va lodi by to neprosplo. Po pr stech metrech nien komunistickho snu, budete nuceni vystoupit kvli bezzkluzovmu dlu, kter rozmetv vai skupinu lod. Vystupte, vybhnte schody a vyistte nbe. Te mte na vbr ze dvou cest po ulici vce vzadu nebo skrz domek. Osobn bych doporuoval ulici pro vs a barek pro vai jednotku a na to jdeme takticky. Vai chlpci upoutaj pozornost kulomet a samopal neptel a vy mte monost se neruen pesunovat ulic. Tedy za pedpokladu, e se zbavte jednoho balknovho Konga. Dal postup je snadn zlikvidovat veker odpor. Projdte vechny msteka urit nco zajmavho najdete. Jo, dobe. Jestli po vs zaalo stlet dlo je ve v podku a spn jste zvldli pedchoz kol. Take zapadnte do barku, odkud na vs stleli kongov a hledejte RPG. Poradm jen, e je v jedn ze zadnch mstnost. Je tam i dostatek raket. kol, kter jste dostali je zniit to bezzkluzov dlo a vyhodit do vzduchu trosky mostu. Most nen problm, protoe je dobe vidt. Ale to dlo ne jsem ho nael, prkrt m dobe zbombardovalo msto, ze kterho jde sejmout dlo i jedna kurizn smrt po zsahu dla jsou na screenech ne. (rada: postavte se mezi budovu a zdku elem k t mal zdce a uvidte trhlinu ve zdi citadely, ve kter se skrv dlo)

Obrzek     Obrzek

11. CITADELA

Pro Ameriany se zan vlka obracet v dobr. Zskali velkou st Hue zpt a zanaj toit na zuby-nehty se drc severn Vietnamce. Ti, ale zalzaj do citadely v Hue, obrovsk pevnosti jet z dob stedovkch. Jeliko je citadela velice vzcnou pamtkou, nen mon toit t잚mi zbranmi ne kulomety, automatickmi pukami, samopaly a pistolemi. Take jdeme k nvodu. Po krtk a nic nekajc animaci se ocitnete v jaksi zahrad. Postupujte zase smrem k ervenmu koleku na HUDu. Na kiovatce se potkte s jednm jihovietnamcem, kter se vm sna horen vysvtlit, e potebuje pomoc pi obran brny. Bte tedy za nm. Jakmile uvidte kulomet, chopte se ho a zante stlet pijdjcmu nklaku do chladie. Celkem spn se d zvldnout i druh vlna. Ve tet u komunisti nehodlaj riskovat a hz ped vchod dmovnici. I stelbou naslepo se d leccos spravit. Po likvidaci vech neptel v dohledu se jihovietnamci pust dopedu. Njak jsem ale nepochopil, jakm zpsobem je mm krt. Vdycky jsem to udlal tak, e jsem vylezl na kopeek a stlel z automatu - nic jinho m nenapadlo a pesto Boon neustle kiel, e potebujeme lep kryt. No nevad, i tak se d k druh brn probt. Kolem se jet potuluje nkolik zbytk Vietcongu, tak je opt zlikvidujte. Te bohuel pichz chvle, kdy si budete muset trochu poradit sami. Je tu toti pomrn velk prostranstv, kter je poteba dostat pod kontrolu a nemu pochopiteln rozepisovat kad krok. To by bylo na dlouho, take peskom jeden kol a jdu na dal. Po cest kolm na brnu se dostanete a k mstu, kde vs ohrouje val s nkolika kulomety. Sebevraednci nejste, muste tedy najt jinou cestu. Vrate se o kousek zptky za jihovietnamci a domluvte se co dl. Nhodou jeden z nich v, kudy se d val obejt. Nsledujte ho a pozorn sledujte pokyne vm rukou k de v lev zdi. Tady se taky nemu moc rozepisovat. Muste se podn dvat a v dnm ppad nesmte bet. Mohli by jste rychle skonit. Protivnk nen moc, ale jsou rozhzen vude mon. A se dostanete k irokm schodm mte v podstat vyhrno. Pr grant hote dovnit bunkru (nevm jak jinak to nazvat), automatem pokropte ze zadu pichzejc neptele a pokejte na vai jednotku. Zanou do vs plit minomety (Vietnamci mou mt minomety ale vy ne :-( ), take se jich muste zbavit. Opt to budou rozshlej bojit a vm, e si v nich poradte sami. No, tuhle celkem nezivnou st hry mme za sebou a vrhneme se na velk finle. (Cha cha velk? Ne, ani nhodou.)

12. CSASK PALC

Ano, ano. Posledn mise za Ameriany je skuten tady. Zante opt na vehiklu na M113. Kulomet M2 je u vai znmou hrakou, tak ho pouijte na Vietnamce na ochozech. Nemte na to ani 10 sekund, protoe ostr stelba vs donut vystoupit. Procvite si nohy a sprintujte k brn. Vyhote do povt prav bon dvee a vpadnte do mal mstnstky. Najdete tady takovou men zbrojnici. V reglu napravo jsou toti 2 krsn hraky grantomet M79 a puka Winchester. Vezmte si ale jen grantomet, Winchestrovku moc nepouijete. Vyistte nkolik mstnost a dojdte ped dvee. Moc se tam ale nezdrujte, venku je toti nkolik krsnch velkch a neptelskch kulomet a tm se moc nelbte. Schovejte se za ze, trochu se uklidnte a vydejte se do schod na horn st brny. Mli by jste je najt lehce. Nahoe vm zbv nkolik vietcong, tak up s nimi pod kytiky! Pokud obejdete celou horn st, narazte na dobe viditelnou Snajperskaju Vintovku Dragunova (SVD) neboli Dragunovu odstelovac puku. Rychle ji berte do rukou a odpravte s jej pomoc kulomety. Vyistte nmstko a pokraujte dl. ek vs dal ndvo. Pozor! Tady je to t잚. Nejdv vechno vyistte, a pak rychle utkejte vped za skoro posledn hnzdo z pytl. Nsledn za nj na chvli lehnte a nkam pesute vae mustvo potebujete rozptlit kulomety. Te mte anci pebhnout do takovho tunelu na prav stran mapy (dlouh mstnost stavn z ervenho deva nevm jak to pojmenovat). Pozor, schovv se tam jeden Vietcong. Projdte tunelem a na jeho konec a odtud kulometka popravte. Jestli nkde zbyl njak lut, nemuste se o nj starat. Jakmile projdete vstupn halou bude dal kol splnn. Dal ndvo dal tunel. Udlejte to sam co minule, jen bte do tunelu sprintem a hned. Pekejc komunisty zabijte, dojdte na konec tunelu a stlejte a stlejte. A nebude nikdo z Vietcong ochoten vylzt z budovy, vrate dovnit, vyistte ji a vychutnejte si jen trochu divn a slab konec hry za US.

The End US Campaign

Autor: Raptor

© 2005 - 2015
Valid XHTML 1.0 Strict! | CSS code by PVD, design by Esche
Veškerý obsah webu zde zveřejněný je chráněn autorským zákonem a jeho kompletní,
ale i částečné přejímání bez souhlasu šéfredaktora je výslovně zakázáno!