Skočit na obsah

Vietcong 2

E-shop

Anketa

Odkazy

  • Vietcong 2 - Scorpions.cz
  • Vietcong 2 || fansite

Přispějte

Statistika

  • TOPlist

Americk kampa

1. Bordel
Obrzek
Bordel Rainbow house se stal oblbenm podnikem mnoha vojk v Hue. Kapitn Daniel Boone tam dorazil v pedveer oslavy svtku Tet.

2. tb MACV
Obrzek
Komplex MACV v Hue slou jako armdn tb pro celou oblast. Kapitn Boone se tu m setkat s plukovnkem Lewisem. Je rno ped oslavou Tetu.

3. Oslava Tetu
Obrzek
Dnes veer se slav svtek Tet. Starosta msta pozval vechny spojeneck dstojnky na recepci v budov radnice. Kapitn Daniel Boone zde doprovz reportra Jimmyho Davise. Odjdj ze tbu MACV, aby na veern oslavu dorazili vas.

4. Tetsk ofenzva
Obrzek
Mrumilovn oslava svtku Tet se promnila v chaos, kdy neptel zatoil. Kapitn Boone zstal v bezvdom v hornm pate radnice pot, co budovu zashla stela z RPG. A se probere, bude muset chrnit Davise a rychle zmizet do bezpe!

5. Obrana tbu MACV
Obrzek
Msto Hue bylo napadeno neptelem. Kapitn Boone na posledn chvli uprchl z radnice v rovm cadillacu s Rigleym a Davisem. Mus se dostat do tbu MACV, ale ulice jsou pln bojovnku Vietkongu.

6. Ulice u mostu
Obrzek
Prvnm kolem na jinm behu Voav eky je zajitn mostu. Tm MACV veden kapitnem Boonem postupuje zastavnou oblast smrem k jin sti mostu. Jednotka nmon pchoty s tankem je v pohotovosti.

7. Posledn most v Hue
Obrzek
Kapitn Boone m se svm tmem obsadit posledn most v Hue. Bhem postupu dostali zprvu o jednotce marik obklen v docch. Zkus jim pomoci, ale hlavn prioritou zstv most.

8. Zachrate kapitna Soata
Obrzek
Kapitn Boone m se svm tmem za kol najt zstupce velitele rozvdky jihovietnamsk armdy, kapitna Soata, kter je nkolik dn nezvstn. Jeho dm je v ulici kousek od radnice.

9. Dobvn msta
Obrzek
Jednotka MACV veden kapitnem Boonem m na pomoc skupin marik, kter uvzla uprosted msta. Pomozte jim vydret, ne pijedou posily, a pak s nimi postupujte dl do msta.

10. Katedrla
Obrzek
Tm MACV veden kapitnem Boonem byl vysln osvobodit katedrlu - nebo sp zachrnit knze, kter pr zajali bojovnci Vietkongu. Jakmile jednotka dorazila na msto, zaala postupovat skrz hbitov a zahradu k hlavn budov.

11. Kanl
Obrzek
Kapitn Boone nastoup se svm tmem na lo na jinm behu Voav eky v Hue. Spolu s dalmi lodmi popluj po ece a okolnch kanlech k citadele, aby dorazili k velitelstv jihovietnamsk armdy v severovchodnm vbku. Je to jedin msto na severnm behu, kter odolalo severovietnamskmu toku. Budou odsud zeny operace na osvobozen citadely.

12. Citadela
Obrzek
Postup skrz parky a valy v doln sti arelu citadely. Kapitn Boone se svou jednotkou MACV mus pomoci jihovietnamskm marikm. Postupuj pomalu, bojuj o kad metr, aby nakonec obsadili most a pronikli hloubji do citadely.

13. Palc
Obrzek
Jednotka Hoc Bao doprovzen erstv povenm majorem Boonem, kter slou coby styn dstojnk mezi Ameriany a Vietnamci, vstoupila na zem palce, kde se mus probt skrz brnu do hlavn budovy. Muste palc obsadit opatrn, abyste starou pamtku pli nepokodili.

Vietnamsk kampa

1. Stezka
Obrzek
Vietkong vyplenil vesnici. Brali vechno, co se dalo, vetn Minha a jeho dvou ptel, kte te mus dlat nosie na Ho i Minov stezce. Nhle byli pepadeni!

2. Tbor v dungli
Obrzek
Minh a jeho jednotka maj za kol zatoit na opevn tbor jihovietnamsk armdy uprosted dungle. Nejdv muste opatrn projt pes ostnat drty a pkopy, abyste mohli vyhodit do vzduchu st opevnn.

3. Pepaden konvoje
Obrzek
Minh a jeho jednotka, podporovan severovietnamskou armdou, jsou na silnici pobl starobyl hrobky Khai Dinh. Oekvaj jihovietnamsk konvoj, na kter chtj zatoit.

4. Zkladna
Obrzek
Minh se svou jednotou dorazil k zkladn USMC pobl Hue. Maj za kol prozkoumat oblast a pokat na oddly severovietnamsk armdy, se ktermi na zkladnu zato.

© 2005 - 2015
Valid XHTML 1.0 Strict! | CSS code by PVD, design by Esche
Veškerý obsah webu zde zveřejněný je chráněn autorským zákonem a jeho kompletní,
ale i částečné přejímání bez souhlasu šéfredaktora je výslovně zakázáno!