Skočit na obsah

Vietcong 2

E-shop

Anketa

Odkazy

  • Vietcong 2 - Scorpions.cz
  • Vietcong 2 || fansite

Přispějte

Statistika

  • TOPlist

Co chystaj Illusion Softworks?

Sm se to bojm vyslovit, nicmn okolnosti mluv jasn - kolem Vietcongu 2 se te absolutn nic nedje. To je pochopiteln pro fanweb tak troku katastrofa, nicmn pod mme to tst, e se na VC2 nemalm dlem podepsala i vyzdvihovan (prvem vyzdvihovan) esk vvojsk firma Illuison Softworks.

Spousta hr (hlavn tedy asi ti mimo esko) u na Illusion Softworks mon zapomnla. Nen divu, IS za sebou sice m hern pecky Hidden and Dangerous (2) a Mafia, ovem to je v tvrd konkurenci hernch gigant souasnosti setsakramentsky mlo. K tomu, e IS na ns u njak ten rok nevychrlili nic podnho, se jet pidalo jaksi podivn informan embargo a nebt neekanho oznmen vlen "flashpointovky" (Petr Vochozka, f IS pr kdysi prohlsil, e hodl "zabt Flashpoint") Enemy in Sight nebo jemu nsledujcch dvou esky vedench rozhovor (z nich minimln ten s Marcem Wildingem bych oznail za dost vyerpvajc), asi by Illusioni podstatnou st svch pznivc ztratili.

Ovem od dob potenho "lenstv" (a tak hork to nebylo ...) okolo Enemy in Sight u zase ubhl njak ten ptek a fandov u zase dlouho zstvali na suchu. Pro hrstku naprostch fanatik, kte kult IS uctvaj kadodenm lanm kouknm na jejich oficiln web (ano, hrd piznvm, e mezi n patm) naprost katastrofa, z n ns ale natst jaks taks dokzali vysvobodit snaiv hoi z Tiscali.Games.

Dozvdli se o jaksi oficiln nikm neoznmen he s ndechem moskevsk zimy, ve kter (podle unikl videonahrvky) nechyb ltajc olovo ani makn spout. Neoficiln oficiln vak bylo logo Illusion na videonahrvce, je tiscali objevili, a tud bylo jasn, e se koukme na Illusiony vytvoen movieko z jimi pipravovan a doposud bedliv steen next-gen akce pro vechny nejsilnj hern platformy. Netrvalo to snad ani nkolik hodin, kdy se jeden ze zmiovan skupiny IS fanatik do koment ozval se svm pspvkem, je ml naznait fakt, e jmno hry nen a tak tajn, jak by mohlo bt.

Moscow Rhapsody

A samozejm, e nebylo. Druh zajmav zdroj hernch i nehernch informac, Bludrv alias Modrkv blog (Honza Modrk, fredaktor asopisu SCORE), toti v jednom velmi odvnm lneku zmnil registraci znaky "Moscow Rhapsody", kterou provedla "jaksi" brnnsk firma Illusion Softworks. Voil, jmno utajovan nextgen moskevsk stleky z uniklho videa je venku!

Podle stejnho lnku by se dalo usuzovat tak to, e IS opravdu chystaj Mafii 2 ("o nov Mafii bych se rd dozvdl vc" pe Honza Modrk) . Co si budeme povdat, tah by to byl logick a myslm, e ani strach z toho, e by teba byla (tedy pardon, mohla bt ...) Mafia 2 v porovnn s jednikou jen slabm odvarem, by od jejho vvoje Illusiony asi neodradil.

U Mafie 2 se vak pomrn jasn informace tak troku zanaj zamlovat. Pestoe u zmiovan rozhovor s Marcem Wildingem naznaoval, e krom Enemy in Sight a nextgen FPS (j se ukzala bt Moscow Rhapsody) vyvj Illusioni jet tet hru, kter nen novm IP a tud se jedn o zabhlou znaku (dokonce stejnho nru jako Mafie), pod neexistuje dn pevnj vodtko, kter by ns k jasn odpovdi na otzku "Bude Mafie 2?" nakonec dovedlo. Za smrodatn bych asi ani nepovaoval vyjden Petra Vochozky v jinm rozhovoru (mimochodem obt by Honza Modrk), kter kalo "pracujeme na nem ohledn Mafie" .

Na pravdu o Mafii 2 bychom u vak moc dlouho ekat nemli. Leton GDS, do nj mimochodem Illusion Softworks investovali njak ten as a penz (oficiln pro podporu nezvislch a talentovanch vvoj, j bych si ale tipoval i na njak to vben novch tv), pineslo odhalen novho IS loga, kter se nese v modernm a tak stlekovm kabtku (pedstavuje zamovac kek zbran). Mon se to zd jako nepodstatn vc, nicmn zmna znmho loga je zsah vcelku velk a nedl se kad den, tud to zejm naznauje jaksi posun celho IS vped.

Illusion Softworks logo

Potvrzuje to i posledn tiskov zprva zveejnn na is.cz. Illusioni pr udlali od dob svch prvnch produkt podn krok vstc next-gen svtu a konec tajnstkstv z jejich strany m pijt co nevidt :). Tak tedy doufejme, e o IS jet uslyme nkdy v prbhu nejblich tdn a ne a za pl roku.

PS: Tak trochu stranou jsem si nechal pr posteh, kter sice za zmnku nepochybn stoj, avak o nkterch z nich se rozhodn ned ct, e by byly podloen a jsou tak z sti spe jen vplodem moj pedstavivosti. Nicmn, kdybych nhodou ml pravdu ... :) Pokud se nechcete vnovat spekulacm nebo hrm, kter u nevyjdou, dl nette.

Zanu nejdv tm, co je jasn. Bylo to vcelku nedvno, take spousta lid si me pamatovat pednku Dana Vvry, na n krom rznch aspekt vvoje her popisoval a ukazoval tak jednu zruenou stealth akciku. Tu Illusioni pojmenovali (vcelku trefn) HiTech. Nabzet mla spoustu modernch grafickch vychytvek, ensk hlavn charakter a v neposledn ad taky arzenl modernch agentskch hraiek, zneviditelovnm ponaje a nabitou XM-8 kone. koda, vydavatel si msto HiTechu radji vsadili na osvdenj koncept klasick FPS akce a nakonec zejm hru HiTech definitivn zamtli. Jinak by ji nm asi IS neukazovali :).

Druh vc u je krapet spekulativn. Ped pr dny jsem navtvil sklad videj z GDS. Chtl jsem se kouknout, jestli u tam njak dobr due nenahrla zznamy z letoka, ovem se zklamnm jsem zjistil, e pod ne a tak jsem zabrousil mezi star nahrvky. Neml jsem zrovna co dlat, tak jsem si ekl, e zkusm nco pochytit z IS pednky o modelovn charakter a vozidel, kterou jsem kdysi z nudy asi po tech minutch zavel. Hle, vyplatilo se! Nejen, e jsem byl zase o nco chytej, dokonce jsem zjistil, e v 3rd person he od IS by se mon mohl objevit naprosto modern mercedes, kter mete klidn potkvat nkde u vs ve mst na ulici!

Illusion Softworks mercedes

Okamit na m pily mylenky, jak by asi mohla v podn IS vypadat Mafie v modern dob. On se toti ten pednejc (asi tak trochu nechtn) zmnil, e to co popisoval (nemluvil konkrtn o tom modelu mercedesu, ale pro by IS dlali model s tisc polygony bezeln, e?) u u Illusion zkoueli v praxi i v hernm enginu! Troku m pak schladil fakt, e ten model mohl bt klidn i ze zruenho HiTechu, ale byl u HiTech opravdu ve fzi, kdy se jim hbal nejen v 3D maxu ale i v enginu? A nen HiTech na tenhle mercedes a moc futuristick?

VC2tabs

Pekvapiv je urit i to, e Pterodon, nyn soust IS, ml vcelku iroce rozpracovan plny na ppadn VC2 datadisk potamo rovnou Vietcong 3. K tunm zbran, kter u ve VC2 jsou, mli pterci do budoucna v plnu pidat jet nkolik dalch! Jmenovit napklad libstky typu plamenomet, hzec noe (co vm to pipomn?), fosforov granty, molotov koktejly, defusal kit (e by inspirace v plantovn a defusovn ala CS?) a dokonce i nikdy nerozen zbraov systm Stoner i kui s py! To, e by alespo jaks taks spch nepovedenho VC2 dokzal VC srii nejen udret ale i podn nakopnout, protoe by pinesl vylepovn VC2 nebo snad i kompletn nov dl, vm snad kat nemusm. Bohuel, VC2 se nepodail a tak mon jedna z nejlepch hernch minisri kon.

pln zvrem u bych pak jen dodal, e prozmnu leton GDS nejsp pineslo krom u zmiovanch vc jet dal stpek informac. Pro server freegame.cz poskytl takov men "chodbov" rozhovor znm VC boss Jarek Kol a jeho slova "jsme v produkci, v jak jsme mon jet dve nebyli" by ns mohly nasmrovat k tomu, e to, co IS (snad) zanedlouho vyplod, bude fakt bomba.

Autor: Raptor
© 2005 - 2015
Valid XHTML 1.0 Strict! | CSS code by PVD, design by Esche
Veškerý obsah webu zde zveřejněný je chráněn autorským zákonem a jeho kompletní,
ale i částečné přejímání bez souhlasu šéfredaktora je výslovně zakázáno!