Skočit na obsah

Vietcong 2

E-shop

Anketa

Odkazy

  • Vietcong 2 - Scorpions.cz
  • Vietcong 2 || fansite

Přispějte

Statistika

  • TOPlist

CyberKiller u vslechu

Nen tomu tak dvno, co jsme oznmili tvrt vro existence Vietcongu, a takt nen dvnou minulost novinka o interview se CyberKillerem, webmasterem a grafikem eskho Pterodonu. Oekvan bn interview se zvrhlo v dlouh a neltostn kov vslech a lenov VC komunity se zmnili v drsn dstojnky NVA. Jako, troufm si ct, prvn v echch vm jako drek k onomu vro pinme hav esk pepis celho vslechu! Bude VC3? Zajm vs, zda bude nov HradBa? Budou statistiky k VC2? A jak je to vlastn s Pterodonem? tte dle a dozvte se odpovdi nejen na tyto otzky!

PterodonVietcong

Popis

Lokace: Vslechov bunkr severovietnamsk lidov armdy, dungle, centrln vysoina.

Zastnn osoby: Americk marik neznm hodnosti, ti dstojnci NVA

Pepis psn tajn nahrvky dstojnk NVA:

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Identifikujte se!

Americk marik (CyberKiller):
Christian Konieczka, znm jako CyberKiller, webmaster oficilnch webovek Pterodon tmu!

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Dej nm o sob njak informace: kde bydl, nco o tv rodin, tv cle, zmry

Americk marik (CyberKiller):
Momentln iju v Dnsku se svou milujc a laskavou rodinou, konkrtn s mmi rodii, sestrou a jejm ptelem. Momentln se snam dokonit studia a rd bych se vnoval navrhovn charakter nebo jinm grafickm pracm v hernm prmyslu. Rd bych se nadle zlepoval a rozvjel sv znalosti kdykoliv a kdekoliv budu moct. A pokud to bude mon, rd bych k dosaen jejich cle pomhal i jinm. Je pro m velice dleit dvat do veho, co dlm, i kus svho srdce a sv due. Takhle to samozejm funguje i pi vvoji postav. Je to o cel cest, ne jen o jejm cli.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Jak byla tv prvn hern konzole a tv prvn oblben hra?

Americk marik (CyberKiller):
Svou prvn konzoli (Nintendo Enertaining System) jsem dostal u, kdy jsem byl pomrn mlad. Pestoe to mlo k dnenm modernm konzolm hodn daleko, vdycky jsem rychle spchal dom, abych si mohl zahrt hry jako Contra (vypad to, e hry s nmtem dungle m pitahuj u od mld), Robocop 3 nebo SuperMarioBros. Tehdy jsem jet neml njak specifick poadavky, uval jsem si kadou hru, kterou jsem ml k dispozici. Brzo potom jsem si tak njak vci okolo vvoje her zamiloval, zaal jsem se na vvoji podlet a zstalo mi to a dodnes.

Dstojnk NVA (Chavez_US):
Jak druh her te hraje?

Americk marik (CyberKiller):
Kdykoliv mm aspo troku asu na hran, vnuji ho Vietcongm, Call of Juarez nebo Rainbow Six: Vegas.

Dstojnk NVA (Chavez_US):
Na jak maince hraje?

Americk marik (CyberKiller):
Motherboard: Asus A8N32-SLI Deluxe
Procesor: AMD Athlon 64 X2 FX-60 2,6 GHz
RAM: 2 GB Corsair XMS 3200 Ram
Videocard: NVIDIA GeForce 7900 GT
Soundcard: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic

Dstojnk NVA (neznmy pslunk rozvdky):
Chtl bys nco vzkzat hrm a fandm Vietcongu?

Americk marik (CyberKiller):
Cel Pterodon vyvjel Vietcong s nadenm z aktivity fanouk. I pes urit problmy s vvojem Vietcongu 2 jsme v nj nikdy nepestali dvovat. Mon to nen moc zejm, ale vte, e jsme do celho projektu vloili maximum zdravho rozumu. Doufm, e fanouci se budou u naich her bavit i nadle. Vdy, kdy budete mt tu monost, mluvte o svch hernch zkuenostech s Vietcongem 2 na hern orientovanch frech. Me to pinutit hre otevt oi smrem k Vietcongu 2 tak jako tomu bylo naposledy pi publikovn editoru, dky nmu se snad budou nadle objevovat nov uivatelsk mapy kter budou pinet do hry stle novou a novou zbavu a skvl zitky z hran.
[pozn.redakce: Snaili jsme se CyberKillere, bohuel lid, zd se, oi otevt nedokou ;-( ]

Dstojnk NVA (neznmy pslunk rozvdky):
Jak se dv na poetn Vietcong fanstrnky?

Americk marik (CyberKiller):
Je est pozorovat fanstrnky vnovan speciln Vietcongu, fanstrnky, kterm lid obtuj tolik svho asu. Pestoe u se dlouho neobjevuj dn oficiln novinky, fanstrnky i nadle tm denn informuj o nem novm, teba o stle nekoncch soubojch mezi klany. as od asu se objevuj i fanstrnky nov, kter dodvaj celmu Vietcongu naprosto novou dimenzi. Je to vskutku asn pozorovat tu oddanost naim hrm.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Jak si se pipojil k Pterodonu?

Americk marik (CyberKiller):
K Pterodonu jsem se pidal v prbhu vvoje datadisku FA. Ml u jsem pedchoz zkuenosti s testovnm novho obsahu k Vietcongu a po troe rozmlouvn s Jarkem Kolem, Michalem Jankem a Filipem Odalem [pozn.redakce: Ti hlavouni Pterodonu :)] jsme se rozhodli vyvjet novou iniciativu udrovat Ptero strnku neustle ijc a aktualizovanou. Dostal jsem za kol starat se o web psanm novinek, lnk, a konen taky zveejovnm vekerho novho obsahu pro vechny VC fandy. Byl to pro m zatek skvl cesty.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Jak pociuje rozvoj Vietcongu od doby jeho vydn?

Americk marik (CyberKiller):
Vietcong se za cel ty roky opravdu nesmrn vyvjel. My jako team jsme se vemon snaili podporovat originln hru vcmi jako byly patche, oficiln mapy, editor a dal addony vetn pokraovn, nemluv o sil vloenm do naeho webu a do podpory fanouk VC. Brzy pot se komunita rychle rozrostla a zaala vyrbt svj vlastn obsah. Tuny novch MP map a nemn poetn modifikace. Byla by tak chyba nezmnit to, jak komunita COOP hr dokzala zmnit pravidla hry k obrazu svmu a dala tak vzniknout skupin hr, kte Vietcong hrli za velmi realistickch podmnek (Team-respawn coop).

Dstojnk NVA (neznmy pslunk rozvdky):
Jak dlouho u s Pterodonem spolupracuje?

Americk marik (CyberKiller):
U Pterodonu jsem zanal v roce 2003. Ml jsem pro prci u nich spoustu motivace: prce se zkuenou a zaplenou skupinou ptelskch lid byla jednou z vc, kter m popohnly vped ze veho nejvce. Po tdnech a mscch prce na specifickch kolech byla obrovsk radost, kdy jsme se mohli semtam zastavit a podvat se, jak vvoj projektu dky skvlm vkonm vech len tmu po vech strnkch postupuje stle vped. Velkou dvkou motivace a optimismu pak byla i cel Vietcong komunita.

Dstojnk NVA (Chavez_US):
Co pesn jsi ml pi vvoji obou VC na starosti?

Americk marik (CyberKiller):
Nejdve jsem ml na starosti betatesting prvnho VC, to se ale zmnilo s mm pesunem na pozici webmastera, co mi umonilo dlat pro cel tm mnohem vce. Pvodn jsem se tedy za pomoci Filipa a Jarka staral o pravidelnou aktualizaci a vbec celkov obsah Ptero webu. Moje denn rutina spovala tu v psan lnk, tu v pomhn lidem pes HELP desk nebo forum. Pi vvoji VC Red Dawn jsem pak ml na starosti veden betatestingu, co obnelo odesln bugreport, koordinaci betatester a podobn. Pi vvoji VC2 jsem pak ml spoustu rznch kol, napklad shromaovn novch npad, testovn rznch mechanickch vc hratelnosti; oboj intern i extern, pak taky realizaci nkterch multiplayerovch kd a mimo jin tvorb grafickho enginu stats server (kter bohuel nikdy nespatily svtlo svta). To vechno spolen s udrovnm aktulnosti Ptero webu. Pozdji jsem se podlel i na designovn novho MP levelu pro indiGlow a jejich Fist Bravo.

Dstojnk NVA (neznmy pslunk rozvdky):
Hraje jet pod Vietcong? Jak typ hry sis oblbil?

Americk marik (CyberKiller):
Jo, kdykoliv ve volnm ase si kterkoliv z Vietcong rd zahraji. Popravd jsem dokonce nedvno zase naal single kampa prvnho VC. Co se te hernch mod, nemm vyloen vt sympatie k dnmu z nich. Rd si zahraji rychl CTFko ale stejn tak si rd uvm tichho a taktickho postupu v COOPu. Obas jsem si ml monost zahrt i s Team Respawn Coop teamem a mu jen potvrdit, e to byla vdycky velmi zajmav zkuenost.

Dstojnk NVA (neznmy pslunk rozvdky):
Pekvapil t spch VC? A mysl si, e byl spn i Vietcong 2?

Americk marik (CyberKiller):
Jako hern vvoj si nikdy neme bt jist tm, e tv hra doshne obchodnho spchu i v mezinrodnm mtku, protoe pracuje na jednom projektu dlouho v jednom kuse. Protoe jsem se na vvoji pln prvnho dlu VC podlel jen jako betatester, nemm dost jasnou pedstavu o tom, jak sprvn marketing ovlivnil celkov spch vsledn hry. Vietcong 2 byl spn v tom smru, e se nm ho podailo dokonit v extrmn krtkm ase, je byl pedem dan. Myslm, e budu mluvit za vechny leny Pterodonu, kdy eknu, e jsme hrd na realismus a historickou pesnost hry, kter nebyly vidny v dnm podobnm pedchozm titulu. Kdy se podvm na historii Ptera, dokzali jsme toho jako vvojsk tm u vcelku hodn. Zatmco jsme startovali ist s 2D hrami, dokzali jsme se propracovat a do 3D akcelerovanch aknch her, skrze kter jsme dokzali posunout hranice zbavy a realismu ve hrch.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Existuje krom tebe jet jin kontaktn osoba pro Pterodon?

Americk marik (CyberKiller):
I pes migraci Pterodonu k Illusion Softworks me kdokoliv stle vyuvat pro kontaktovn zamstnanc Ptera helpdesk na naem webu.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Plnujete VC3? Byl bys soust takovho projektu? Vrtte se zptky k spnmu stylu VC Fist Alphy?

Americk marik (CyberKiller):
V souasn dob jsme pln zamstnn prac na novm titulu ve spoluprci s Illusion Softworks. Pokud se nkdy rozhodneme pro dal pokraovn Vietcongu a pokud k nmu budeme mt podporu IS a vydavatel, rozhodn se tak nestane v nejbli dob.

Dstojnk NVA (Chavez_US):
S rozputnm Pterodonu se ve VC1 hodn rozmohlo cheatovn. Bude nkdy optovn updatovna HradBa? Dokme se pro VC1 i 2 njakch dalch dodatk?

Americk marik (CyberKiller):
Vtina tmu se te sousteuje na vvoj novho titulu v kooperaci s IS a to nm ze veho nejvce brn ve vvoji a aktualizaci hradby. Stejn vc plat i pro podporu naich her. Ikdy bysme rdi nadle pokraovali s podporou jako kdysi, nemme na to monosti a zdroje.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Pokud u HradBu neme podpoit Pterodon, mohli by se toho chopit IS?

Americk marik (CyberKiller):
U Illusion Softworks nejsou na programovn a vvoj HradBy dostaten pipraveni.

Dstojnk NVA (neznmy pslunk rozvdky):
Existuje monost, e by se VC stal Open Source programem?

Americk marik (CyberKiller):
Rozhodnut nle spolenostem Take 2 Interactive a IS, kter vlastn vydavatelsk prva na hru.

Dstojnk NVA (Chavez_US):
Pro skonil veejn hern Pterodon server? Me to znamenat, e taky zrute Ptero forum nebo v web? Navtvuje vbec jet forum?

Americk marik (CyberKiller):
Pro ukonen hernho serveru jsme se rozhodli z dvod nedostatench zdroj pro administraci serveru. Nem to vak pranic spolenho se slubami na website nebo naeho fora. Neplnujeme nic z toho ukonit. Pestoe vtinou nemm as na to odpovdat, vnuji se fru kad den a tu kad pspvek, kter se objev.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
VC2 je pod celkem dost zabugovan. Budete s tm jet nco dlat?

Americk marik (CyberKiller):
Jsme s bugy, kter komunita oznmila, seznmeni. Nicmn je to pouze na Take 2 a Illusionech, aby nm poskytli zdroje pro vydn patche.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Jak m nzor na prci indiGlow? Jakm dojmem na tebe vvoj Fist Brava u indiGlow psobil?

Americk marik (CyberKiller):
indiGlow vdy velmi tvrd pracovali na vech jejich VC projektech. Jejich posledn projekt pro VC2 dopadl velice dobe dokzali vytvoit a vydat nov add-on pro VC2 a spolu s editorem dokzali znovu zvit aktivitu komunity. Na tu spoustu tvrd prce, kterou dokzali vloit do na hry, se dvm s respektem a jsem tm ohromen.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Dokme se VC2 statistik?

Americk marik (CyberKiller):
Do stats server jsme vloili velk sil, snaili jsme se je udlat co nejkomplexnj. Bohuel, problmy pi komunikaci s vydavatelem zpsobily, e u se jich asi hri nedokaj.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Jak vid sv plny ohledn FPS her a online hran do budoucna?

Americk marik (CyberKiller):
Tm se na pokrok her a jejich technologi v aktuln next-gen e, tm se na to, jak budou mt tyto zmny dopad na hratelnost. Moje plny tedy jsou uvat si nov zpsoby zbavy a realismu, kter pinesou hry vyvjen spoustou rznch vvojskch studi.

Dstojnk NVA (Silent Bob):
Dobe vojku, zodpovzen naich otzek vm umonilo bt zase voln. Dk za odpovdi Christiane.

Americk marik (CyberKiller):
J dkuji za to, e stle drte s nmi vyvjenmi hrami a stejn tak dkuji za obrovskou podporu, kterou nm vyjadujete. Je to jedna z nejvtch odmn, kter se mu pi vvoji her dokat.

Konec vslechu.

Foto

CyberKiller

Zvr

(Text redakn mrn upraven, doslovn znn v anglitin naleznete na www.pterodon.com. Koprovn celku nebo jeho st nebo jakkoliv jin reprodukce je bez souhlasu autora zakzna.)

Peklad: Raptor

© 2005 - 2015
Valid XHTML 1.0 Strict! | CSS code by PVD, design by Esche
Veškerý obsah webu zde zveřejněný je chráněn autorským zákonem a jeho kompletní,
ale i částečné přejímání bez souhlasu šéfredaktora je výslovně zakázáno!